Auto-Gyro компанийн Азийн хөгжлийг хариуцсан төлөөлөгч н.Феликс А. н.Алан Л. хоёр ОБЕГ-ын АТА-ийн захирагч Д.Намсрайтай уулзан автожирогийн ашиглалтын цар хүрээтэй танилцаж санал бодлоо солилцов.