“Нислэг” төвийн байшин нь 5х3,5 хэмжээтэй, дотроо 2х2,20 хэмжээтэй цагаан хэрэгсэл бүхий ор болон сандал ширээ, LCD телевизор, шүүгээ, хувцасны шкаф болон ариун цэврийн өрөөнөөс бүрдэнэ. Ариун цэврийн өрөө нь дотроо толь, бие засах суултуур, босоо шүршүүр болон угаалтууртай байна. Бүх байшингууд нь нэг хэрэглээний ариун цэврийн хэрэгслээр хангагдсан байна. Байшинд зөвхөн хоёр хүн байрлуулан үйлчилнэ.

Үйлчилгээ

-Зочдыг угтах, үдэх

-Тээш зөөх, хадгалах

-Цэвэрлэгээ

-Өдөр бүр цагаан хэрэгсэл солих болон ариун цэврийн хэрэгслээр хангах

-Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх

-Интэрнэт, Wi-Fi

-Дельталёт болон автожирын нислэгийн аялал

-Автомашины үйлчилгээ