калидус – хурдны гайхамшиг

CALIDUS нь ХБНГерман улсын AutoGyro Co.Ltd-д үйлдвэрлэгдсэн цуваа суудалтай анхны хурдны автожир бөгөөд энэ нь хол замыг маш богино хугацаанд туулах агаарыг дээд зэргийн зүсэж нисэх чадвартай агаарын хөлөг бөгөөд дизайн болон технологийн цогц шийдэлтэй онгоц юм.

техникийн үзүүлэлт:

Хоосон жин:                                                          262 кг

Нислэгийн жин:                                                  495 кг

   Хөдөлгүүр Rotax 914 UL Turbo:                     115 м.х

      Дээд хурд:                                                               180 км/ц

              Ашигтай хурд:                                                       130-160 км/ц

  Өндөр авалт:                                                          3-5 м/с

     Хөөрөх зай:                                                             50-100 м

 Буух зай:                                                                   0-15 м

Шатахууны савны багтаамж:                       75 л

    Нислэгийн алслалт:                                          650 км

       Шатахуун:                                                                 АИ-95/98