МТО – 914ШИДЭТ ХҮЛЭГ

Герман улсын AutoGyro Co.Ltd-д үйлдвэрлэгдсэн энэ гайхамшигтай хүлэг нь үйлдвэрлэгдсэн цагаасаа эхлэн тэнгэрийг эзэмдэгч хүн бүрийн хайрыг татаж ирсэн хүлэг юм. Өөрийн ашиглалтын зардал бага болон худалдан авах боломжийн үнэ зэрэг нь түүний олон давуу талуудын зарим нь билээ.

техникийн үзүүлэлт:

Хоосон жин:                                                          262 кг

Нислэгийн жин:                                                  500 кг

   Хөдөлгүүр Rotax 914 UL Turbo:                     115 м.х

      Дээд хурд:                                                               180 км/ц

              Ашигтай хурд:                                                       120-140 км/ц

  Өндөр авалт:                                                          3-5 м/с

     Хөөрөх зай:                                                             50-100 м

 Буух зай:                                                                   0-15 м

Шатахууны савны багтаамж:                       60 л

   Нислэгийн алслалт:                                          450 км

       Шатахуун:                                                                 АИ-95/98