Автожирогийн ашиглалтын цар хүрээтэй танилцаж санал бодлоо солилцов.

Автожирогийн ашиглалтын цар хүрээтэй танилцаж санал бодлоо солилцов.

Auto-Gyro компанийн Азийн хөгжлийг хариуцсан төлөөлөгч н.Феликс А. н.Алан Л. хоёр ОБЕГ-ын АТА-ийн захирагч Д.Намсрайтай уулзан автожирогийн ашиглалтын цар хүрээтэй танилцаж санал бодлоо...

read more