Төв аймаг Эрдэнэ сум, Баян давааны ард орших МУ-н гавьят нисэгч Т.Сугарын нэрэмжит “НИСЛЭГ” хэт хөнгөн онгоцны хөгжлийн төв.
flymongolia@gmail.com
+ 99045965, + 99195965

9 + 14 =

Nisleg Center